Spring naar content

Hoe gaat Avery Dennison om met duurzaamheid?

INTERVIEW met Elizabeth Park, Director of Innovation Marketing Excellence voor Avery Dennison Graphic Solutions Europe.

Duurzaamheid wordt de laatste jaren steeds meer een hot maar ook een complex topic. Onze tip: kies voor een transparante leverancier met kennis van zaken. Wij vroegen Avery Dennison, een van de meest toonaangevende folieproducenten, om ons te woord te staan met hun visie, houding en toekomstplannen rond duurzaamheid en ecologie.

duurzaamheid-avery-dennison-800x600
Hallo Elizabeth, kunt u uzelf even voorstellen?

Hallo, ik ben Elizabeth Park, Director of Innovation & Marketing Excellence voor Graphic Solutions Europe. Ik werk vanuit het hoofdkantoor van Avery Dennison in Oegstgeest. Een belangrijk onderdeel van mijn rol is het aansturen van nieuwe innovatie op het gebied van duurzaamheid.

Werd innovatie op het gebied van duurzaamheid recent in jullie beleidsvoering opgenomen?
Nee, het is een beleid dat zich door de jaren heen gevormd heeft, maar sinds 2015 proberen we om nog meer vooruit te denken over onze duurzaamheidsstrategie en het stellen van concrete doelen op bedrijfsniveau.

Die strategie brengt me bij mijn volgende vraag: wat moeten we verstaan onder duurzaamheid binnen Avery Dennison als fabrikant van grootformaat digitale print - en snijfolies?
Duurzaamheid omvat meer dan alleen de producten die we verkopen. Het omvat ook sociale verantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie op onze werkplek. Wij hebben dus een meer holistische kijk op duurzaamheid. Intern integreren we het onderwerp duurzaamheid in al onze functies, dus inclusief R&D: hoe we producten ontwerpen, inkoop: hoe we onze grondstoffen inkopen, binnen onze commerciële teams: de behoeften van onze klant begrijpen, en natuurlijk binnen onze productieprocessen: hoe we onze producten maken.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als producent in het grafische segment zeer serieus, dus we kijken ook verder dan onze eigen vier muren.Duurzaamheid omvat meer dan alleen de producten die we verkopen. Het omvat ook sociale verantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie op onze werkplek.
Zo pakken we branche-brede uitdagingen aan door samen te werken met klanten en partners. Wij geloven dat onderwijs, transparantie en samenwerking de sleutel tot succes vormen.

Duurzaamheid omvat meer dan alleen de producten die we verkopen. Het omvat ook sociale verantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie op onze werkplek.

waste

Wat is het belang van duurzaamheid bij de ontwikkeling van nieuwe producten bij Avery Dennison?
Voor ons gaan de woorden innovatie en duurzaamheid hand in hand. We zien het als een verantwoordelijkheid om onze kennis als innovatieleider in te zetten op het gebied van wetenschap en verwerking, zodat dat we de producten voor de toekomst op een duurzamere manier op de markt brengen.
We hanteren een methodologie genaamd ECO DESIGN, een benadering die we gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo houden we rekening met de milieu-impact van onze producten vanaf het vroegste stadium in het ontwerp. Deze aanpak zorgt ervoor dat ons productportfolio op een duurzamere manier blijft evolueren. Het gaat niet alleen om hoe we de producten ontwerpen, maar ook om hoe we ze produceren. Dat is een cruciaal element van de manier waarop we nieuwe producten overwegen.

We hanteren een methodologie genaamd ECO DESIGN, een benadering die we gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Aan welke criteria moet een duurzaam product volgens Avery Dennison voldoen?
Binnen Avery Dennison bestaan er een aantal duurzaamheidscategorieën die we telkens in overweging nemen.

Een eerste categorie is de levenscyclus van een product. In functie hiervan proberen we het materiaal zo veel mogelijk te reduceren, rekening houdend met de functies die onze producten dienen te vervullen. We brengen m.a.w. minder materialen en bijgevolg minder afval in de markt.

Een tweede categorie is het gebruik van verantwoorde grondstoffen. Zo proberen we een maximaal aan hernieuwbare materialen in te kopen. Enkele voorbeelden zijn het gebruik van FSC-papieren face- en linerproducten of het gebruik van gerecycleerde materialen. Onze rolkernen worden vervaardigd uit 100% gerecycleerd papier en het overgrote deel van onze core stoppers, dit zijn de beschermende doppen aan ieder uiteinde van de rol, worden vervaardigd uit gerecycleerde kunststof. Het merendeel van onze verpakkingsdozen worden vervaardigd uit gerecycleerd en/of FSC gecertificeerd materiaal.

Een derde categorie is de vermindering van vluchtige organische componenten. Dit is een gebied waar PVC-vrij kan worden overwogen. Ook wordt onderzocht hoe we het gebruik van oplosmiddelen (solvent) kunnen verminderen, omdat oplosmiddel afkomstig is van aardolie, een niet-hernieuwbare hulpbron.

Een vierde categorie is de waarde van onze producten die ze onze klanten opleveren tijdens de gebruiksfase. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze raamfolies. Deze films zijn ontworpen om de hoeveelheid IR-licht van de zon die door het glas wordt doorgelaten te verminderen, waardoor de warmte die in de kamer wordt opgebouwd, wordt verminderd - en natuurlijk kan de bewoner energie besparen door de airconditioning te verminderen.

Een vijfde categorie is het einde van de levensfase van onze producten, met name of ze kunnen worden gerecycleerd. Er zijn dus verschillende categorieën, waarbij een product tot een of meerdere kan behoren.

Wat verwacht Avery Dennison met betrekking tot de verduurzaming van producten in de toekomst? Zal jullie aanbod hierin uitbreiden?
Dat is zeker het geval. We verwachten een toenemende bekendheid en vraag van onze klanten.
We zijn al gestart met het lanceren van PVC-vrije printfolies alsook muurfolies voor interieurtoepassingen op basis van textiel en papier. En inderdaad, we hebben nog steeds een sterk gevulde pijplijn met nieuwe ideeën in ons ontwikkelingsplan rond duurzaamheid. We zullen dit inderdaad deze zeer hoge prioriteit blijven geven en we hopen dat onze klanten de komende jaren dit groeiend aanbod zullen appreciëren.

‘To PVC or to PVC Free, that’s the question.’ We zien een groeiende anti - PVC beweging die van verschillende markten thuis is. Hoe zien jullie dit evolueren?
Steeds meer van onze eindklanten ontwikkelen duurzaamheidsstrategieën. Dit zien we vooral bij de grotere merkeigenaren die globaal ondernemen. Binnen hun strategieën zien we vaak als doelstelling om gebruik van PVC te elimineren.
Veel hiervan wordt beïnvloed door een aantal historische trends om PVC verpakkingen te elimineren. Ik denk dat hun bezorgdheid grotendeels te maken heeft met het feit dat PVC bij verbranding schadelijke dioxines afgeeft en dat het geen gemakkelijk materiaal is om te recyclen.

Aan de andere kant van het debat weten we echter dat PVC een zeer goed materiaal is voor grafische toepassingen. Er zijn veel bedrijven die PVC nog steeds waarderen, vooral vanwege de vervormbaarheid en de duurzaamheid. Vooral bij toepassingen in een buitenomgeving waar een langere levensduur vereist wordt, is PVC nog steeds een veel gebruikt materiaal. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid heb je vanwege de lange levensfase minder vervanging van materialen. Als je bijvoorbeeld een polyolefinemateriaal zou gebruiken, zou je de folie vroeger en bijgevolg meer moeten vervangen.
Dus inderdaad, ik denk dat het debat doorgaat, maar onze positie binnen Avery Dennison is erop gericht om naar onze klanten te luisteren, te begrijpen wat hun zorgen zijn en hen de gegevens te verstrekken die hen helpen om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot PVC of PVC- vrij. We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze klanten een portfolio ter beschikking te stellen die hen die keuze ook biedt.

Moeten we het gebruik van PVC vermijden om een duurzame print- en signmaker te zijn?
Nogmaals, PVC is zo’n goed ingeburgerd materiaal voor print & signmakers, om alle redenen die ik hiervoor heb genoemd, maar we geloven dat het tijd is voor onze industrie in het algemeen om de materialen die we gebruiken uit te dagen en waar het nuttig blijkt naar alternatieve materialen te zoeken.

Dit zou kunnen betekenen dat we een compromis moeten sluiten over een aantal van de verwachtingen die we hebben met betrekking tot enkele van de functies die de alternatieve producten bieden. Zo mogelijk moeten toepassingen anders aangepakt worden en moeten we bereid zijn er iets meer te betalen.
Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om de ecologische voetafdruk van de verschillende materialen inzichtelijk te maken. Enkel zo kunnen onze klanten op een geïnformeerde beslissen en ‘greenwashing’ vermijden. Het is vooral belangrijk om de ecologische voetafdruk van de verschillende materialen inzichtelijk te maken. Enkel zo kunnen onze klanten op een geïnformeerde wijze beslissen en ‘greenwashing’ vermijden.

Ik denk dat een van de zorgen die onze industrie nog steeds heeft, het einde van de levensduur van de eindproducten is. Onze folies kunnen inkten, kleurpigmenten en natuurlijk ook lijm bevatten. Op dit moment hebben we geen oplossingen voor het recyclen van dergelijke samengestelde materialen, of die nu PVC of PVC- vrij zijn. Als industrie moeten we nadenken over hoe we de materialen kunnen samenstellen en een duurzame oplossing kunnen vinden voor het einde van hun gebruiksfase.

Rekening houdend met alle criteria zoals het gebruik van aardolie, energie, water en afval: wat is de meest duurzame productkeuze als print- en signmaker?
Het beste geval zou natuurlijk zijn om zo min mogelijk materialen op de markt te brengen en geen afval te creëren, maar we weten dat dit niet altijd mogelijk is.

Het volgende beste geval op het gebied van duurzaamheid is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. In onze industrie gebruiken we folies gemaakt van polymeren - en dat is ook het geval voor PVC - vrije folies - en lijmen op basis van oplosmiddelen. Deze zijn op aardolie gebaseerd en natuurlijk is aardolie een niet-hernieuwbare grondstof. Dus wanneer we keuzes maken, rekening houdend met de levenscyclus een product, moeten we het gebruik van buitensporige hoeveelheden niet hernieuwbare grondstoffen vermijden en op zoek gaan naar alternatieven.
En dit is waar we ons de vraag kunnen stellen: is PVC beter dan een polyolefine of een polyurethaanfilm? Als je naar het gewicht van PVC kijkt, is meer dan 50% chlorine (CI). Dus als je een bepaalde hoeveelheid PVC vergelijkt met PO of PU, bevat PVC minder aardolie. Dus op basis van dat specifieke aspect van duurzaamheid scoort PVC gunstiger.

Je moet dus bij alle duurzaamheidsmaatregelen nadenken over de voor- en nadelen voor elk van de verschillende materialen. Dat geldt voor zowel PVC als PVC - vrij. Het streven naar producten die minder niet-hernieuwbare componenten vergen, is volgens mij de beste maatregel.
De volgende maatregelen die we in acht nemen hebben betrekking op hoe producten aan het einde van hun gebruiksfase worden behandeld: kunnen ze hergebruikt of gerecycled worden, of kunnen we energie terugwinnen uit hun verbranding?

PVC scoort minder gunstig wanneer de producten in de afvalstroom komen, omdat PVC niet afbreekt en dus voor altijd in onze bodem zal blijven. Andere polymeren breken wel af, hoewel het enkele jaren kan duren, bijvoorbeeld 5-10 jaar (PET), 20 - 30 jaar (PP), of tot 1000 jaar voor LDPE.

Ik weet niet zeker of dat antwoord bijzonder duidelijk was, maar nogmaals, het toont alleen maar de complexiteit aan. We moeten onze keuzes overwegen voor elk van de verschillende aspecten binnen de levenscyclusanalyse en duurzaamheidshiërarchie: hoe producten worden vervaardigd, welke grondstoffen gebruikt worden, hoe het presteert tijdens de gebruiksfase en wat er vervolgens gedaan wordt aan het einde van de levensduur.

Het is vooral belangrijk om de ecologische voetafdruk van de verschillende materialen inzichtelijk te maken. Enkel zo kunnen onze klanten op een geïnformeerde wijze beslissen en ‘greenwashing’ vermijden.

reuse
Scroll naar boven